เกี่ยวกับ NUUIWORLD

ความมุ่งมั่นของ NUUIWOLRD 

1.วิสัยทัศน์: บริษัท เอ็นยูยูไอ เวิลด์ จำกัด เราเป็นผู้นำด้านอาหารเสริม ที่ได้รับความไว้วางใจในคุณภาพ ราคา และ ความปลอดภัย โดยมุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง

2.พันธกิจ: 

  • เรามุ่งมั่นในการคัดสรร ค้นคว้า วิจัย ผลิตภัณฑ์ เพื่อคุณภาพที่ดีที่สุด โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่เห็นผล  

We are committed to researching products for the best quality. By focusing on results that see results.

  • เรามุ่งมั่นใส่ใจ เพื่อความพอใจสูงสุดของลูกค้า ด้วยความจริงใจ 

We are determined to pay attention. For the highest satisfaction of customers Sincerely.

  • เรามุ่งมั่นสร้างแบรนด์ เพื่อครองใจผู้บริโภค 

We are committed to creating brands. To win the hearts of consumers.